Onze (van mijn collega onderzoekers en mijzelf) huidige ambitie gaat naar de realisatie van het 'Freeband Communication' programma, een programma van 90 miljoen euro met als doel de 'Vierde Generatie Telecommunicatie' (4G) stevig in Nederland te verankeren.


Vijf grote kennisinstellingen (de 3 TU's, TNO Telecom en het Telematica Instituut) en twintig bedrijven werken samen om het ideaal van een 'seamlessly communicating society' gestalte te geven. Nederland is op dit gebied een grote speler, zowel aan de kant van het wetenschappelijk-technologische onderzoek (de participerende onderzoeksgroepen genieten wereldfaam) als aan de kant van de producerende bedrijven (met name Philips is een wereldspeler op het gebied van Radio-Elektronica). Onze research spitst zich toe op de intelligente interactie tussen gebruikers en hun draadloze omgeving, maar ook de achtergrond infrastructuur en de vele toepassingen onder meer in de medische sector, verkeer, communicatie met de overheid en de persoonlijke omgeving die zich over het hele web uitspreidt hebben onze aandacht. Het Freeband onderzoeksprogramma behelst het ontwikkelen van nieuwe, 4G concepten voor de hele communicatieketen via een evenwichtige verdeling van taken tussen al de participerende onderzoeksgroepen, alsmede het nastreven van convergentie door het projectmanagement, waar het Telematica Instituut voor verantwoordelijk is namens de samenwerkende partners.

Patrick Dewilde, Voorzitter van het Freeband Consortium