Voor Wageningen UR is het thema voeding en gezondheid een belangrijk speerpunt voor de komende tien jaar.


De snelle ontwikkelingen in de life sciences (genomics) bieden enorme mogelijkheden om ons inzicht in de relatie tussen voeding en gezondheid te vergroten en te komen tot individuele voedingsadviezen. Deze inzichten zijn van wezenlijk belang voor het terugdringen van de sterke toename van voedselgerelateerde ziekten (obesitas, allergieën, hart- en vaatziekten, e.d.). Ook vanuit het oogpunt van voedselveiligheid levert de vooruitgang op het gebied van genomics mogelijkheden voor het effectiever detecteren van ziekmakende micro-organismen.

We zijn er bijzonder trots op dat Wageningen UR trekker is van drie grote, thans lopende genomics projecten: Biosystems genomics, Nutri genomics en milk genomics. Dat zijn zulke grote en ook langlopende projecten, die naar mijn verwachting heel veel gaan opleveren, dat we ook over tien jaar met veel voldoening daar naar kijken.

Voor de zich ontwikkelende landen bieden de ontwikkelingen in life sciences ook nieuwe mogelijkheden voor een gezond leven door de mogelijkheden om voedselgewassen te telen die beter bestand zijn tegen klimaatsveranderingen, droogte, zout, insecten, ziekten, e.d. (om dat te realiseren zal er overigens ook veel moeten veranderen in de sociaal-economische condities).

Wageningen UR speelt nationaal en internationaal een erkende en belangrijke rol in het ontwikkelen van de wetenschappelijke inzichten die het mogelijk moeten maken om de beloften van deze nieuwe ontwikkeling waar te kunnen maken. Daarbij gaat het niet alleen om het realiseren van technologische doorbraken, maar om multidisciplinair onderzoek waarin van het begin af aan ook de sociaal-economische en andere gamma-aspecten een rol spelen. Dus bijvoorbeeld niet alleen fundamenteel genomics onderzoek maar parallel daaraan ook programma's op het gebied van 'genomics and society'.

Binnen Wageningen UR werken de universitaire onderzoekers eendrachtig samen, met de marktgeoriënteerde en toepassingsgerichte onderzoekers van de researchcentra. Daardoor is een volledige dekking van de kennisketen gegarandeerd en stroomt de kennis efficiënt door naar de toepassers in samenleving en markt. Dit unieke samenwerkingsverband trekt niet alleen internationaal sterk de aandacht, maar zorgt er ook voor dat financiers van onderzoek, zoals de EU, BSIK, maar ook bedrijven en andere particuliere financiers, graag samenwerken met Wageningen UR.Wageningen, 3 september 2004,

Prof. dr. Bert Speelman, rector magnificus Wageningen UR