Antwerpen (B) – Epidemiologe Marjan H. Wieringa van de Universiteit Antwerpen meldt dat astma bij volwassenen meer voorkomt in de stad dan in voorstedelijke gebieden. Dieselroet kan de oorzaak zijn.


Antwerpse onderzoekers vergeleken een representatieve groep bewoners uit de Antwerpse binnenstad met een even grote groep uit de meer landelijke voorsteden. De volwassen stedelingen hadden meer te lijden van astma dan de bewoners van de voorstedelijke gebieden. Bij de onderzochte kinderen was er geen verschil. Het merkwaardige onderscheid tussen volwassenen en kinderen wijst er volgens Wieringa en haar collega’s op dat er een sluipende factor in het spel is waaraan men lang genoeg moet blootstaan voordat de aandoening optreedt.
Naast de bekende risicofactoren – zoals huisstofmijt, roken, sociaal-economische status, beroep en familiale aanleg – vormt dus ook het ‘stedelijke milieu’ op zich een belangrijke risicofactor. Daarbij denken de onderzoekers in de eerste plaats aan dieselroet en uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens.
Uit laboratoriumonderzoek wordt inmiddels gesuggereerd dat roetdeeltjes uitgespuwd door dieselvoertuigen, ontstekingen kunnen veroorzaken in de luchtpijp. Deze ontstekingen vertonen veel overeenkomsten met astma. Tevens komt België in Europa op de tweede plaats wat betreft het aandeel van dieselvoertuigen in het totale wagenpark: de helft van alle wagens rijden op diesel.
Alhoewel dieselroet voorlopig in het beklaagdenbankje zit, is het zeker niet definitief veroordeeld als boosdoener. Een rechtstreeks verband is immers nog niet aangetoond. Wieringa en medewerkers hopen in de nabije toekomst studies op te zetten waarin zij verbanden kunnen leggen tussen plaatselijke roetconcentraties en het voorkomen van astma. Dat onderzoek zal niet beperkt blijven tot Vlaanderen: de Antwerpse epidemiologen verrichten hun opvolgstudies in het kader van een internationaal onderzoek.

Peter Raeymaekers