Noordwijk (NL) – Binnenkort vertrekt de Belgische astronaut Frank De Winne voor een tiendaagse ruimtereis naar het International Space Station, waar hij een groot aantal wetenschappelijke experimenten zal uitvoeren.


Vanuit de lanceerbasis Baikonur in Kazachstan vertrekt Frank De Winne in een nieuwe, verbeterde Russische Sojoezraket als eerste Belg naar het internationale ruimtestation. Hij zal daar als eerste Europese astronaut zowel in het Russische als het Amerikaanse gedeelte werken.

Frank De Winne bij de Microgravity Science Glovebox

De missie, die de naam Odissea heeft gekregen, heeft drie doelen. Op de eerste plaats zal het oude Sojoezruimteschip dat op dit moment als reddingssloep aan het ruimtestation hangt, worden vervangen door het nieuwe exemplaar waar De Winne en zijn collega's mee vliegen. Op de tweede plaats is deze lancering de uitgelezen mogelijkheid om dit nieuwe ruimteschip te testen. Het derde en uit Europees oogpunt belangrijkste deel van de missie is het uitvoeren van een 23-tal wetenschappelijk experimenten op het gebied van natuurkunde, biologie en onderwijs.
De Microgravity Science Glovebox aan boord van het ruimtestation zal gebruikt worden voor een viertal natuurkundige experimenten. Een onderzoek waarbij de astronauten poeders van verschillende elementen in elkaar persen en verbranden, moet inzicht geven in het effect van zwaartekracht op verbrandingsreacties bij zeer hoge temperaturen. Deze verbrandingsreacties spelen bijvoorbeeld een rol bij het maken nieuwe materialen van combinaties van metalen en niet-metalen.
Een ander experiment richt zich op de fysiologie van bacteriën onder invloed van microzwaartekracht. De vraag hierbij is onder andere hoe de genen zich herschikken of veranderen en of de functie van de bacteriën daardoor verandert.
Ook zal een experiment van de Vrije Universiteit Brussel meegaan dat de kristallisatie van antilichamen van kamelen bestudeert. Om de structuur van eiwitten en hun functie te begrijpen, maken onderzoekers er meestal kristallen van. Op Aarde ontstaan er onder invloed van de zwaartekracht tijdens de kristallisatie zeer complexe convectiestromen in het kristal. Dit maakt het modelleren van het kristallisatieproces erg moeilijk. De ruimte-experimenten moeten een beter begrip opleveren van dit proces en daarmee het eiwitonderzoek een stap vooruit helpen.
De Winne zelf ziet in deze ruimtemissie de uitgelezen mogelijkheid om het grote publiek – en met name de jeugd – een kijkje in de keuken van de wetenschap te gunnen. “Wetenschap wordt vaak gezien als saai en moeilijk. Met ons werk kunnen we laten zien dat het vaak juist spannend en de moeite waard is, niet alleen voor astronauten maar ook voor al diegenen die hier op Aarde heel hard werken.”

Sonja Jacobs