Utrecht (NL) -Croes volgt Van der Mei op als directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures.


Pedro Croes is benoemd tot de nieuwe directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) in Utrecht. De Zuid-Afrikaanse hoogleraar volgt per 1 juli Van der Mei op, die sinds 1990 leiding heeft gegeven aan het instituut.
Het instituut is een onderzoekscentrum van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het beheert een wereldbekende collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën. Onderzoekers van het CBS verrichten taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek aan deze groepen uit het rijk der fungi.
Croes (1963) studeerde aan de universiteit van Stellenbosch en promoveerde aan de universiteit van Oranje Vrijstaat in 1992. Vanaf 1992 is hij verbonden aan het Department of Plant Pathology van de universiteit van Stellenbosch. De hoogleraar stond hier aan de wieg van een onderzoeksprogramma naar schimmels die ziekten verwekken bij economisch belangrijke gewassen zoals granen en fruitbomen.

Frédérique Melman