Diemen (NL) – Na één week telt het eurodiffusie-experiment ruim tweehonderdvijftig deelnemers. Van de gerapporteerde munten is bijna vijf procent van buitenlandse oorsprong.


In de eerste zeven dagen van het eurodiffusie-experiment, opgezet door wetenschapsmagazine Natuurwetenschap & Techniek en de ‘Studiegroep Wiskunde met de Industrie’, meldden reeds 252 mensen en acht schoolklassen zich aan als ‘eurometer’. Dit aantal neemt nog steeds in rap tempo toe. De eurometers rapporteerden van meer dan tweeduizend munten in hun portemonnee waar ze vandaan kwamen. Vijftien landen en staatjes brengen euromunten uit. In Nederland werden van zeven en in België van vier landen munten gevonden. In Nederland komt op dit moment bijna vijf procent van de euro’s uit het buitenland en dan met name van naaste buur Duitsland. Ook Belgische en Franse munten komen relatief snel het land binnen, terwijl munten uit verder weg gelegen landen, zoals Spanje, slechts een enkele maal werden gespot. In België is het aantal geanalyseerde munten nog klein: zo’n honderdtachtig. De buitenlandse munten kennen daar vooral een Nederlandse oorsprong. Misschien zorgen terugkerende wintersporters binnenkort nog voor interessante ontwikkelingen…

Mirjam Leunissen