Stanford (VS) – Olifanten ‘praten’ met soortgenoten kilometers verderop door op de grond te stampen.In plaats van weg te rennen bij gevaar, brengen bedreigde olifanten een schrikwekkende verzameling aan geluiden en bewegingen voort. Door hevig op de grond te stampen, met de oren te flapperen en uitzinnig te schreeuwen proberen ze leeuwen en hyena’s van hun jongen weg te jagen. Onderzoekers van het Stanford Center for Conservation Biolology ontdekten dat er meer schuilde achter dit gedrag. Het voortgebrachte geluid blijkt soms 32 kilometer verderop nog voelbare trillingen te veroorzaken. Soortgenoten vangen deze trillingen met hun voeten op en interpreteren deze als waarschuwingssignalen.

De onderzoekers speelden verschillende soorten roepen af op kilometers afstand van de olifanten en bestudeerden de reacties van de dieren. “Vooral vrouwtjes vertonen abnormaal gedrag en raken geïrriteerd bij het horen van waarschuwingsroepen. Eén beet zelfs in de grond”, vertelt Caitlin O’Connel-Rodwell, leidster van het onderzoek.

Botgeleiding

De onderzoekers denken dat de teennagels en botten van de olifanten de geluidstrillingen geleiden tot aan het oor. Ze spreken over ‘botgeleiding’. Ook vangen receptoren in de poten de trillingen op waarna deze zenuwpulsen zenden naar de hersenen.
“De signalen beschermen de olifanten niet alleen tegen predatoren, maar kunnen ook behulpzaam zijn bij het vinden van een partner”, aldus O’Connel-Rodwell. Dit jaar wil ze terugkeren naar het Etosha National Park in Namibië om dit verder te onderzoeken. Ook wil ze dan achterhalen hoe ver de trillingen zich voortplanten door bijvoorbeeld open graslanden en hoe wilde olifanten op deze signalen reageren.

Kikkers en padden beschermen is goed voor onze gezondheid
LEES OOK

Kikkers en padden beschermen is goed voor onze gezondheid

Amfibieën kunnen allerlei ziekten helpen genezen, waaronder diabetes en schimmelinfectie ...

Ellen Althuizen