Rotterdam (NL) – Op dinsdagavond 28 november is om 22.50 in Diergaarde Blijdorp een olifantje geboren. Op internet kunnen geïnteresseerden moeder en jong volgen.


De trotse ouders van het baby-olifantje zijn Irma en Alexander. De bevalling verliep buitengewoon soepel en snel. Na tien minuten kon het jong al staan en na vijftig minuten kon het al drinken. Vermoedelijk is het een dochter. Moeder en kind maken het goed. Het kleine olifantje wordt voortdurend door alle vrouwtjes omringd en vertroeteld. Diergaarde Blijdorp geeft op internet beelden hiervan.
De dertigjarige Irma is een ervaren moeder en een van de weinige koeien in een dierentuin die al vier jongen met succes op de wereld heeft gebracht. In 1984 werd Bernhardine geboren, een primeur voor Nederlandse dierentuinen. In 1990 kreeg zij er een zusje bij, Yasmin genaamd en in 1995 werd Indira geboren, die helaas op 13 juli 1998 overleed aan een combinatie van voedselvergiftiging en een herpesinfectie.
Het jong is, net zoals bijna alle eerder geboren olifanten in Blijdorp, in de groep geboren zonder menselijk ingrijpen, overeenkomstig de natuurlijke situatie. De kudde bestaat nu uit zeven olifanten. De vrouwtjes Irma, Bernhardine, Yasmin en Douanita leven samen met de kleine in kuddeverband. De twee bullen Alexander en Palong hebben elk een apart olifantenverblijf waar zij regelmatig bezoek krijgen van de vrouwtjes als deze bronstig zijn.
Blijdorp coördineert het Europese fokprogramma van de Aziatische olifant. Uit het stamboek blijkt dat er nog steeds (te) weinig olifanten worden geboren, ondanks de toename van het aantal geboorten in de afgelopen jaren. Het fokprogamma van de Aziatische olifant is nog steeds één van de moeilijkste en kwetsbare fokprogramma's in de wereld (weinig geboorten, veel niet-productieve bullen, lastige transporten enzovoort). De kleine is dan ook zeer welkom.

Erick Vermeulen