Roofdieren kunnen camouflage-patronen leren herkennen. Tot die conclusie kwamen Britse onderzoekers nadat ze mensen uitdaagden goed gecamoufleerde beesten te vinden in een computerspel.

De proefpersonen gingen op zoek naar gesimuleerde motten.  Bron: Universiteit van Exeter
De proefpersonen gingen op zoek naar gesimuleerde motten.
Bron: Universiteit van Exeter

De proefpersonen bleken sommige camouflage-patronen sneller te leren herkennen  dan andere. De deelnemers gingen op zoek naar verstopte motten in een computerspel. Motten die veel contrast in hun camouflagekleuren hadden, zoals het geval is bij zebra’s of giraffes, bleken op het begin van het spel het lastigst te detecteren. Daarentegen leerden de deelnemers deze motten gaandeweg veel sneller te herkennen. Bij het zoeken van motten met weinig contrast in hun camouflagekleuren, die ‘wegvallen’ tegen de achtergrond zoals bijvoorbeeld wandelde takken dat doen, boekten de proefpersonen minder vooruitgang.

In het wild

Dossier: het raadsel mens
LEES OOK

Dossier: het raadsel mens

Ons lichaam bevat flink wat raadsels. We onderzoeken daar de verbazingwekkendste van en bespreken de bijzondere inzichten waar ze toe leiden.

Een bidsprinkhaan weet zich goed te verstoppen. Bron: Jolyon Troscianko
Een bidsprinkhaan weet zich goed te verstoppen.
Bron: Jolyon Troscianko

Het beste camouflage-patroon zorgt er dus niet alleen voor dat het prooidier zich goed kan verstoppen, maar is ook niet gemakkelijk te doorgronden door roofdieren. ‘Als te veel dieren dezelfde camouflage-strategie hebben kunnen roofdieren waarschijnlijk gemakkelijker leren de dieren te herkennen. Verschillen in camouflage kunnen de dieren dus helpen onopgemerkt te blijven. Dit verklaart waarom we zoveel verschillende camouflage-patronen in de natuur zien’, zegt onderzoeksleider Jolyon Troscianko in een persverklaring.

Vooralsnog is het onderzoek alleen uitgevoerd met mensen, dus of de conclusies ook gelden voor de roofdieren in het wild is nog onbekend. De onderzoekers hebben nog niet duidelijk gemaakt of zo’n vervolgonderzoek op de planning staat. Vooralsnog blijven ze bij mensen: de wetenschappers vragen iedereen mee te doen met een online spel waarin je op zoek gaat naar de gecamoufleerde nachtzwaluw.