Neurowetenschappers hebben ontdekt dat de rustende hersenen van autistische kinderen meer informatie genereren dan de rustende hersenen van kinderen zonder autistische stoornis. Zij publiceerden hun vondst in het wetenschappelijke blad Frontiers in Neuroinformatics.

Amerikaanse en Canadese onderzoekers bepaalden de hersenactiviteit met behulp van magneto-encefalografie. Bij deze methode plaatsen wetenschappers meetspoelen op de schedel van een proefpersoon. De spoelen registreren veranderingen van magnetische velden, die optreden in de omgeving van actieve neuronen.

Brein als computer
file-breinDe neurowetenschappers kozen ervoor de gemeten hoeveelheid hersenactiviteit om te rekenen naar een hoeveelheid informatie op dezelfde manier als computerwetenschappers dat doen. Zij zagen dat een autistisch brein in rust gemiddeld 42 procent meer informatie aanmaakt.

Dossier: het raadsel mens
LEES OOK

Dossier: het raadsel mens

Ons lichaam bevat flink wat raadsels. We onderzoeken daar de verbazingwekkendste van en bespreken de bijzondere inzichten waar ze toe leiden.

Het onderzoeksteam deed de metingen bij negen autistische kinderen tussen de zes en veertien jaar oud. De controlegroep bestond uit tien kinderen zonder autisme. Het gaat dus om een kleine studie, maar de onderzoekers wijzen er op dat hun werk voornamelijk een beproeving is van de geheel nieuwe meetmethode.

De onderzoekers opperen wel voorzichtig dat hun vondst kan verklaren waarom autistische kinderen meer ‘in hun eigen wereld’ leven. Terwijl autistische kinderen druk bezig zijn de extra hoeveelheid geproduceerde informatie te verwerken, zijn andere kinderen meer betrokken met hun omgeving en sociale interacties.

Lees ook: