New York, New Jersey (VS) – Elke dag tien tot twintig minuten op een trillende plaat staan gaat broze botten bij astronauten tegen.


Gewichtloos rondzweven in een spaceshuttle is niet bepaald goed voor het menselijk lichaam. Door de afwezigheid van de aardse zwaartekracht kwijnen spieren weg en worden botten broos. Veel fitnessen is noodzakelijk om na een trip in de ruimte niet als een vaatdoek uit het ruimteschip te stappen. Maar fitness en krachtoefeningen helpen niet tegen het broos worden van botten. Volgens Amerikaanse onderzoekers werkt tien tot twintig minuten op een trillende plaat staan wel.
De plaat trilt met een frequentie van negentig hertz. Elke oscillatie verzorgt een versnelling die éénderde is van de zwaartekracht op aarde. De amplitude van de trilling is zo klein dat je de plaat met het blote oog niet ziet trillen. Je voelt het wel als je je hand er op legt.

Clinton Rubin experimenteerde niet alleen met ratten, maar ook met kalkoenen.


Tien minuten triltherapie was voldoende voor een bijna normale botgroei bij ratten die niet konden steunen op hun achterpootjes. Rubin, professor in biomedische technieken en verbonden aan het onderzoek, denkt dat de testen met ratten niet garanderen dat de behandeling ook bij mensen werkt. “Dieren zijn anders dan mensen”, waarschuwt de onderzoeker.
Hoewel het zeker is dat het trilonderzoek effectief is bij ratten, is het nog de vraag waarom. De huidige theorieën zeggen dat spanning op botten, veroorzaakt door staan of fysieke inspanning, de reden is van botgroei. Als dit klopt moet hard trainen met elastieken in de ruimte een oplossing zijn. Helaas wijzen testen uit dat dit niet het geval is. Blijkbaar biedt trillen wel de oplossing.

Marijn Sandtke