De Universiteit Twente trapte vorige week het academisch jaar af met de officiële opening van het zogeheten DesignLab. Hier zullen onderzoekers en studenten zich buigen over vragen die mens en technologie met elkaar verbinden.

Het nieuwe DesignLab van de Universiteit Twente is een werk- en ontmoetingsplek waar onderzoekers en studenten van verschillende disciplines gaan samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken die verder gaan dan puur technologie. Hoe kan een zelfrijdende auto de controle weer teruggeven aan de bestuurder? Op welke manier kan een robot helpen in het huishouden?

Jet Bussemaker, minister van OCW, was aanwezig bij de opening van het DesignLab. Hier maakt ze gebruik van een virtual reality-bril waarmee conceptontwerpen kunnen worden gevisualiseerd. Bron: Gijs van Ouwerkerk
Jet Bussemaker, minister van OCW, was aanwezig bij de opening van het DesignLab. Hier maakt ze gebruik van een virtual reality-bril waarmee ontwerpconcepten kunnen worden gevisualiseerd. Bron: Gijs van Ouwerkerk

Om ontwerpoplossingen te vinden voor dit soort vragen is technologische kennis nodig, maar ook inzicht in menselijk gedrag. ‘Door mensen met verschillende achtergronden in een vroeg stadium van het ontwerpproces bij elkaar te zetten, kunnen creatieve ideeën ontstaan,’ zegt initiatiefnemer Vanessa Evers. ‘Daarnaast is het DesignLab ingericht met het oog op zichtbaarheid. Iedereen kan zien wat er om zich heen gebeurt waardoor kruisbestuiving plaatsvindt.’

We zijn niet verslaafd aan  onze telefoons en hebben  geen ‘digitale detox’ nodig
LEES OOK

We zijn niet verslaafd aan onze telefoons en hebben geen ‘digitale detox’ nodig

Onszelf beschrijven als verslaafd aan onze telefoon werkt contraproductief, betoogt psycholoog Pete Etchells.

Robotica

In het DesignLab bedenken experts uit bijvoorbeeld de biotechnologie of robotica samen met filosofen of psychologen een nieuw ontwerp. Zij kunnen hun concept of prototype vervolgens direct testen met behulp van apparaten zoals een 3D printer of de Oculus Rift, een virtual reality-bril. Niet alleen onderzoeksgroepen van de universiteit komen met vraagstukken. Ook bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties dragen onderzoeksonderwerpen aan.

‘Iedereen profiteert hier op zijn eigen manier van,’ zegt Evers. ‘De universiteit ontwikkelt kennis, de industrie ontwikkelt nieuwe producten, terwijl de maatschappij wordt verrijkt met mooie innovaties.’

Multidisciplinair

Bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft herkent men de ontwikkeling richting multidisciplinariteit in de ontwerpwereld. ‘Deze ontwikkeling is al een tijd gaande en zal in de toekomst doorzetten,’ zegt decaan Ena Voûte. ‘Binnen onze faculteit wordt ook expertise vanuit andere vakgebieden bij het ontwerpproces betrokken. De TU Delft heeft de beschikking over allerlei laboratoria. Nu heeft de Universiteit Twente ook een eigen ruimte.’

‘Wat het DesignLab uniek maakt, is dat het samenwerking faciliteert in multidisciplinaire teams waarin ook bedrijfs- en overheidspartners vertegenwoordigd zijn,’ zegt Evers. ‘Deze teams omvatten het hele spectrum van alfa, bèta en gamma. Wij kunnen in tegenstelling tot technische universiteiten putten uit studenten gedragswetenschappen, bedrijfs- en bestuurskunde. Door de vertaalslag te maken tussen wetenschap en maatschappij komen innovaties versneld in de samenleving terecht.’

Lees ook: