Virungas Mountains (RCA) – Een virtueel reservaat voor gorilla's moet de bedreigde apen helpen beschermen.


Het bedrijf Georgia Tech maakte een driedimensionale simulatie van de Virungas Mountains in Centraal Afrika waar één van de grootste berggorillapopulaties ter wereld woont. Met deze simulatie hopen wetenschappers meer inzicht te krijgen in het gedrag van de gorilla's en de invloed van veranderingen in hun habitat.

Slechts zeshonderd berggorilla's leven nog in het wild

Van de slechts zeshonderd berggorilla's die nog in het wild in de natuur voorkomen, leven er ongeveer driehonderd in de Virungas Mountains op de grens tussen Rwanda en de Democratische Republiek Congo. Omdat dit gebied politiek erg instabiel is, zijn niet alle plaatsen toegankelijk voor wetenschappers. Verder is het maken van luchtfoto's op verschillende plaatsen verboden. Hierdoor is er weinig bekend over de vegetatie en bewoning van deze gebieden. Ook is het erg mistig in de bergen waardoor er sinds 1972 slechts twee wolkenvrije satellietfoto's van het gebied gemaakt zijn.
Om toch een beeld te krijgen van de habitat en het gedrag van de gorilla's hebben de wetenschappers de zogenaamde 'trackers', mensen die de gorilla's in het woud volgen en observeren, een GPS-systeem meegegeven. De positie van de apen kan hiermee heel nauwkeurig worden bepaald en vastgelegd. Ook kregen de onderzoekers een speciale camera mee om de vegetatie in die gebieden vast te leggen. Deze informatie vond via draadloze satellietverbindingen zijn weg naar het bedrijf, dat de informatie koppelde aan geografische informatie van satellieten. Hiermee werd een compleet driedimensionaal beeld van het gebied gemaakt.
Met dit virtuele reservaat willen de betrokken wetenschappers onder andere de invloeden in kaart brengen van menselijk handelen op het aantal gorilla's in het gebied. Hiermee hoopt de initiatiefnemer van het project, het Dian Fossy Gorilla Fund, sneller in te kunnen grijpen als nieuwe veranderingen de paar overgebleven mensapen in het gebied met uitsterven bedreigen.

Sonja Jacobs