Wageningen (NL) – Een microbiologe ontwikkelt een nieuwe en snelle methode die onderscheid maakt tussen levende, halfdode en morsdode bacteriën.


De Wageningse wetenschapper ir Christine Bunthof heeft een directe methode ontwikkeld, die bacteriën telt in zuivelproducten. Daartoe kleurde ze bacteriën met twee stoffen. Eén stof kleurt actieve bacteriën groen wanneer enzymen de stof omzetten. De andere stof dringt de bacterie via kapotte membranen binnen en hecht aan het DNA. Als de stof bindt aan het DNA kleurt hij geel. De bacteriën worden vervolgens één voor één door een apparaat langs een laserbundel geleid. De laser verraadt de kleur van de bacterie. Levende en halfdode bacteriën lichten groen op, dode geel.
Voorheen werden bacteriën nog via een omslachtige kweekmethode geteld. Daarbij breng je het product dat je wilt onderzoeken op een voedingsbodem. Na een paar dagen kun je enkel het aantal levende kolonies dat is ontstaan, tellen. Bunthofs methode is erg efficiënt. Hij maakt direct onderscheid tussen levende en halfdode bacteriën enerzijds en dode anderzijds. Bovendien is de methode razendsnel: binnen een uur heb je de uitslag.
Voor de zuivelindustrie is het van belang de actieve bacteriën – halfdode en levende – in hun producten te tellen. Hun activiteit bepaalt het rijpingsproces van bijvoorbeeld kaas en yoghurt.

Frédérique Melman

Een yoghurtbacterie kleurt groen als hij actief is.